Info

Kostnadsfria & Avgiftsbelagda läkarintyg

Här presenteras ett flertal frågor och svar kring kostnadsfria och avgiftsbelagda läkarintyg i Stockholm.

Vad gäller för högkostnadsskydd?

Högkostnadsskyddet gäller primärt för vårdbehov. Ett läkarintyg eller en vaccination omfattas därmed inte av högkostnadsskyddet utan behöver betalas av besökaren. Om det kostar eller inte beror delvis på vad läkarintyget ska användas till. Se längre ner i artikeln.

Vad gäller för barn och ungdomar?

För läkarintyg, vaccin och egen beställda hälsokontroller finns ingen skillnad mellan barn, ungdomar och vuxna. Alla betalar alltså samma pris – om det inte är gratis.

Vilka läkarintyg är gratis inom Stockholm län?

Inom Stockholms län är bland annat följande läkarintyg gratis. Vad som avgör om de är gratis eller inte är främst vad intyget kommer att användas till, dvs. dess syfte. Bland annat är följande gratis:

 • Intyg för tandvårdsstöd
 • Intyg som krävs via Arbetsskadeförsäkringslagen
 • Intyg som LÖF behöver för dess handläggning
 • Intyg för att påvisa LSS
 • Intyg på dödsfall (dödsbevis)

Till Försäkringskassan

Om Försäkringskassan behöver läkarintyg för att kunna handlägga ett ärende så är dessa alltid gratis. Därmed kan inte kostnaden för ett läkarintyg stå i vägen för utredningar och ärenden.
På den lokala undersidan om vård i Stockholm på 1177 anges ett par exempel på intyg som kan behövas till Försäkringskassan. Detta så som intyg för:

 • VAB
 • Närståendepenning
 • Sjukskrivning
 • Aktivitetsersättning

Till kommunen

Även när kommunen behöver läkarintyg är dessa ofta gratis. Det finns däremot ett par undantag. Det finns därmed ingen regel som anger att dessa intyg alltid ska vara utan avgift.
Exempel på intyg som kommunen kan behöva är:

 • Parkeringstillstånd
 • Intyg som påvisar behov av speciellt boende
 • Bostadsanpassning

Läkarintyg mot avgift i Stockholm

Ovan nämns ett flertal tillfällen där det går att få gratis läkarintyg. Detta så länge som läkare kontaktas inom den allmänna vården eller en läkarmottagning som har avtal med landstinget.
Men det finns även tillfällen då läkarintygen alltid är avgiftsbelagda. Framförallt handlar det om tillfällen där intygen krävs som inte är vårdrelaterade.
Exempel:

 • Adoption Det finns flera olika läkarintyg som krävs vid adoption. Bland annat utlåtande med och utan hälsoundersökning.
 • Bilbältesbefrielse Vid vissa tillfällen kan personer få intyg på att bilbälte inte behöver användas. Ett intyg som kostar ett par hundra.
 • Inför dykarcertifikat Beroende på om EKG och lungröntgen behövs kommer priset bli olika högt.
 • Utbildning Vissa utbildningar kräver läkarintyg som visar att personen har de fysiska förutsättningar som krävs.
 • Visum Vid vissa visum krävs läkarintyg. Detta för att landet inte vill ta emot personer som har större risk att behöva sjukvård.

Källa: 1177.se/Stockholm