Info

Läkaryrket är inte bara ett av de mest ansvarsfulla och respekterade yrkena, utan också bland de bäst betalda i Sverige. Lönerna varierar beroende på erfarenhet, specialisering, arbetsplats och region. För specialistläkare ligger den genomsnittliga månadslönen på ungefär 83 200 kronor före skatt, medan ST-läkare (specialiseringstjänstgöring) tjänar i snitt omkring 51 900 kronor. Lönerna för dessa yrkesgrupper ökar generellt sett med åldern och erfarenheten.

Löneskillnader Baserat på Specialisering

Specialisering inom läkaryrket påverkar avsevärt lönepotentialen. Klinisk patologi, neuroradiologi och neurokirurgi är några av de specialiseringar som betalar bäst. Medel lön för läkare specialiserad inom klinisk patologi är exempelvis omkring 83 040 kronor per månad. Lönerna för specialiserade läkare kan skilja sig åt beroende på deras specifika fält;.

Arbetsmarknaden för Läkare

Arbetsmarknaden för läkare i Sverige är generellt sett god. Det är lättare att få arbete utanför storstadsområden och det finns ofta ett högre behov av läkare inom bristspecialiteter som allmänmedicin och psykiatri. För nyexaminerade läkare är de första stegen att erhålla läkarlegitimation och eventuellt påbörja en specialiseringstjänstgöring. Även internationella läkare med utländsk legitimation har möjlighet att arbeta i Sverige, förutsatt att vissa krav uppfylls.

Utbildningsväg för Läkare

Läkarutbildningen i Sverige är både eftertraktad och krävande. Den omfattar teoretiska studier varvade med praktisk tjänstgöring. Efter att ha avslutat läkarprogrammet, som varar i cirka 5,5 år, följer oftast en period av specialiseringstjänstgöring för de som önskar bli specialistläkare. Denna specialisering kan ta minst fem år och är en betald tjänstgöring.

Faktorer Som Påverkar Läkarlöner

Flera faktorer påverkar en läkares lön. Dessa inkluderar arbetssektor (privat eller offentlig), geografisk placering och erfarenhet. Löneskillnader finns mellan olika regioner i Sverige, med vissa områden som erbjuder högre löner på grund av större behov av läkare. Åldern spelar också en roll där erfarenhet ofta leder till högre lön. Dessutom kan lönen variera mellan olika specialiseringar inom läkaryrket
.

Internationella Perspektiv och Möjligheter

En svensk läkarlegitimation erkänns automatiskt inom EU/EES, vilket öppnar upp för möjligheter att arbeta som läkare i andra europeiska länder. För de som är intresserade av att arbeta utanför EU/EES kan kraven variera beroende på land. Detta kan innebära behovet av att komplettera den svenska utbildningen för att uppfylla specifika krav i det aktuella landet.

 • Lön som läkare varierar beroende på specialisering, erfarenhet och geografisk placering.
 • Specialiseringar som klinisk patologi, neuroradiologi och neurokirurgi är bland de högst betalda inom läkaryrket.
 • Arbetsmarknaden för läkare i Sverige är stark, särskilt utanför storstadsområden och inom vissa specialiseringar.
 • Läkarutbildningen är krävande och eftertraktad, med möjlighet till specialiseringstjänstgöring.
 • En svensk läkarlegitimation öppnar upp för internationella arbetsmöjligheter, särskilt inom EU/EES.
Info

Socionombemanning är fördelaktigt för konsulter

Det finns en norm i Sverige som säger att man bör arbeta heltid om man har möjlighet att göra detta. Men samtidigt ökar förståelsen allt mer för att ett heltidsarbete kanske inte passar precis alla individer. De bemanningsföretag som jobbar med socionombemanning låter dig välja själv exakt hur mycket du vill jobba. Därmed kan de erbjuda dig en större flexibilitet i ditt yrkesliv samt hjälpa dig att upprätthålla en bättre balans mellan jobb och fritid.

Läs vidare för att ta reda på vilka fler fördelar det finns med socionombemanning för dig som är socionom!

3 viktiga fördelar med socionombemanning för dig som konsult

Fördelarna med detta upplägg är att det kännetecknas av sådant som:

 • Flexibilitet och kontroll. När du är socionom och tar på dig uppdrag genom socionombemanning har du möjlighet att få en ökad flexibilitet och kontroll över ditt yrkesliv. Du kan bland annat välja inom vilken del av det sociala arbetet du önskar fokusera samt vilka uppdragsgivare du vill jobba för. Dessutom kan du ta en lite längre semester på sommaren om du så vill, kanske för att semestra ihop med familjen eller för att resa i världen på egen hand. Du kan även få in ett längre avbrott under andra tider på året om detta är vad du vill göra.
 • Bra lön. En annan fördel med att jobba som socionom via bemanning är att du får en bra lön när du gör detta. De uppdrag som du tar på dig är ofta lite kortare vad gäller uppdragets längd. Därför kan du också räkna med att kunna få en lite högre lön än vad du hade fått om du anställts av uppdragsgivaren och haft denna som din arbetsgivare. Tillvaron som konsult är därför väldigt lockande för personer som vill testa på lite olika delar av socialt arbete och jobba för olika uppdragsgivare.
 • Bra balans mellan jobbet och livet i övrigt. En stor fördel med detta upplägg är att det kan ge dig en bra balans mellan ditt jobb och de övriga delarna av ditt liv. Du kan till exempel få ett ökat inflytande över när du ska vara ledig och prioritera din familj eller andra aspekter av din fritid. Samtidigt kan du jobba lite mer i vissa perioder om du så vill.
Info

Här presenteras ett flertal frågor och svar kring kostnadsfria och avgiftsbelagda läkarintyg i Stockholm.

Vad gäller för högkostnadsskydd?

Högkostnadsskyddet gäller primärt för vårdbehov. Ett läkarintyg eller en vaccination omfattas därmed inte av högkostnadsskyddet utan behöver betalas av besökaren. Om det kostar eller inte beror delvis på vad läkarintyget ska användas till. Se längre ner i artikeln.

Vad gäller för barn och ungdomar?

För läkarintyg, vaccin och egen beställda hälsokontroller finns ingen skillnad mellan barn, ungdomar och vuxna. Alla betalar alltså samma pris – om det inte är gratis.

Vilka läkarintyg är gratis inom Stockholm län?

Inom Stockholms län är bland annat följande läkarintyg gratis. Vad som avgör om de är gratis eller inte är främst vad intyget kommer att användas till, dvs. dess syfte. Bland annat är följande gratis:

 • Intyg för tandvårdsstöd
 • Intyg som krävs via Arbetsskadeförsäkringslagen
 • Intyg som LÖF behöver för dess handläggning
 • Intyg för att påvisa LSS
 • Intyg på dödsfall (dödsbevis)

Till Försäkringskassan

Om Försäkringskassan behöver läkarintyg för att kunna handlägga ett ärende så är dessa alltid gratis. Därmed kan inte kostnaden för ett läkarintyg stå i vägen för utredningar och ärenden.
På den lokala undersidan om vård i Stockholm på 1177 anges ett par exempel på intyg som kan behövas till Försäkringskassan. Detta så som intyg för:

 • VAB
 • Närståendepenning
 • Sjukskrivning
 • Aktivitetsersättning

Till kommunen

Även när kommunen behöver läkarintyg är dessa ofta gratis. Det finns däremot ett par undantag. Det finns därmed ingen regel som anger att dessa intyg alltid ska vara utan avgift.
Exempel på intyg som kommunen kan behöva är:

 • Parkeringstillstånd
 • Intyg som påvisar behov av speciellt boende
 • Bostadsanpassning

Läkarintyg mot avgift i Stockholm

Ovan nämns ett flertal tillfällen där det går att få gratis läkarintyg. Detta så länge som läkare kontaktas inom den allmänna vården eller en läkarmottagning som har avtal med landstinget.
Men det finns även tillfällen då läkarintygen alltid är avgiftsbelagda. Framförallt handlar det om tillfällen där intygen krävs som inte är vårdrelaterade.
Exempel:

 • Adoption Det finns flera olika läkarintyg som krävs vid adoption. Bland annat utlåtande med och utan hälsoundersökning.
 • Bilbältesbefrielse Vid vissa tillfällen kan personer få intyg på att bilbälte inte behöver användas. Ett intyg som kostar ett par hundra.
 • Inför dykarcertifikat Beroende på om EKG och lungröntgen behövs kommer priset bli olika högt.
 • Utbildning Vissa utbildningar kräver läkarintyg som visar att personen har de fysiska förutsättningar som krävs.
 • Visum Vid vissa visum krävs läkarintyg. Detta för att landet inte vill ta emot personer som har större risk att behöva sjukvård.

Källa: 1177.se/Stockholm